Vodatech
Hizmetler
Satış Sonrası Hizmetler

Ürün ve hizmetlerin birbirine özellik ve fiyat anlamında çok yaklaştığı günümüzde "Satış Sonrası Hizmet" ürün yada ana hizmetten daha önemli bir konumdadır. Bu yüzden Satış Sonrası Hizmetl'erin kolay ulaşılan çağrı merkezi aracılığıyla etkin şekilde verilmesi, kullanılan yazılımlar sayesinde takip edilebilmesi ve ölçülebilmesi firmalara rekabet avantajı sağlamaktadır.