Vodatech
Hizmetler
Lead Generation ve Satış

Daha fazla müşteriye satış yapmak, mevcut yada potansiyel müşterilerle doğru zamanda iletişim kurarak, kişiselleştirilmiş çözümler/ürünler sunmak ve tabii bir müşteriye birden çok ürün satmak gibi amaçları olan telesatış hizmeti, ister gelen çağrıda ister dış arama yöntemiyle olsun sahada satış yapmaya oranla daha verimli ve düşük maliyetlidir.

Türkiye'de bu konuda etkin hizmet veren bankacılık sektöründe ATM, internet bankacılığı gibi Alternatif Dağıtım Kanalları’nın kullanımı ile sağlanan maliyet avantajı, bankaların kaynaklarını daha iyi yönetmesini sağlamış ve rekabet gücünü arttırmasına yaramıştır. Ancak internet bankacılığı, Türkiye’deki 50 yaş ve üstü kesim için halen çok kullanışlı olmadığından tüm diğer yaşlardaki müşterilerin yanısıra, yüzyüze ve telefonla iletişime açık olan bu kesim, işlemlerini yapmak, bilgi almak ve satın almak için genelde banka şubelerini ve çağrı merkezlerini tercih etmektedir.

Dünya'da sigorta sektörü de tele-satıştan yüksek fayda sağlamakta, Türkiye'de bu konuda öncü firmalar da konunun üzerine hassasiyetle eğilmektedir.

Bu başlık altında verilen hizmetler:

  • Tele-pazarlama
  • Tele-satış
  • Lead generation
  • Firmaların saha satış ekipleri için randevu alma
  • Kontrat yenileme ve ödeme takip
  • Cross-sell/Upsell
  • IVR'da tuşlama yapılarak müşterinin kredi kartından tahsilat 
  • Tahsilat hizmetleri

Dış kaynak kullanımlı bir çağrı merkezi olarak VODATECH tahsilat operasyonlarını sadece telefonla yapılan bir proje olarak görmemekte, işin daha sonraki adımı olan dosyanın hukuki takibi konusunda da sorumluluğu üstlenmek üzere projelendirme yapmaktadır.